خودتیه شکست هایی هم هستن تو زندگی آدم

که نباید به خودت دلداری بدی که ، پیش میاد دیگه

جبران میکنی درست میشه

تقصیر ِ تو که نبود

و از این قبیل !

باید با خودت قهر کنی ُ بگی ، احمق ِ بیشعور تو از پس هیچ کاری برنمیای

باید اخم کنی تو ی ِ آینه به خودت

باید خودت ُ سرزنش کنی

که شکست نشه واست  عادت

 

منبع اصلی مطلب : قلب برای ِ زندگی بس است
برچسب ها : خودت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :